Categorieën

PRIVACY POLICY &
LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings-
betalingsvoorwaarden en privacy policy van www.beneduracing.com, gevestigd te

Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer
59638516.

1. Algemeen, 1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings-
en betalingsvoorwaarden van toepassing. 1.2 Op alle rechten, verplichtingen,

aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Prijzen, 2.1 Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.


3. Verzending en Verzendkosten,

3.1 Voor verzending van de artikelen brengt www.beneduracing.com verzendkosten in rekening.

3.2 De verzendkosten voor verzendingen binnen Nederland bedragen € 8,95,- voor verzendingen buiten Nederland
geldt een ander tarief en zijn minimaal € 14,95

3.3 Alle verzendingen worden verzonden via hoofdzakelijk met UPS verstuurd. Indien genoemde leverancier de voorwaarden
en/of tarieven wijzigt, dan worden deze voorwaarden en tarieven ook gehanteerd door
BeNeDu-Racing

3.4 Wij hanteren een 48 uurs verzending wat inhoud, alle betaalde
artikelen worden binnen 48 uur aangeboden aan de transporteur, met uitzondering als
op een van deze dagen een feestdag is.

3.5 Over eventuele verzendkosten en/ofverpakking kosten valt niet met BeNeDu-Racing te corresponderen.


4. Betaling,

4.1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met
daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief
verzendkosten.

4.2 De bestelling kan betaald worden met behulp van PayPal of
middels een betaling via de bank, of de andere mogelijkheden in de webshop. Hiervoor
dient gebruik gemaakt te worden van de bank gegevens van BeNeDu-Racing. Deze zijn te
vinden op de contact pagina. Bij het overmaken dient het ordernummer en het
factuurnummer vermeld te worden.

4.3 Het is niet mogelijk een deel van de zending in
ontvangst te nemen en/of te betalen.

4.4 Eventuele transactie kosten zijn voor de
rekening van koper.


5. Levering,

5.1 Indien de goederen op voorraad zijn dan worden de artikelen binnen  48 uur na bestelling

aangeboden bij de transporteur PostNL/GLS/DPD/DHL.
5.2 De onderdelen zijn voor een groot gedeelte uit voorraad leverbaar. Indien de bestelde  onderdelen bij ons niet voorradig

zijn dan worden de betreffende artikelen door ons direct besteld bij de leverancier. Zodra we de artikelen van

de leverancier hebben ontvangen wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt de order aan u uitgeleverd.
Tenzij anders overeen gekomen met koper.

5.3 BeNeDu-Racing is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door
PostNL/GLS/DPD/DHL.

5.4 Indien een artikel niet leverbaar is en/of niet meer geleverd kan worden zal de koper een waarde bon ter hoogte van het bestelde artikel ontvangen.


6. Afbeeldingen ,

6.1 De afbeeldingen en foto's op deze website zijn representatief voor de gekozen artikelgroep, maar niet bindend. Het product dat u bestelt kan hiervan
enigszins afwijken (bijvoorbeeld de kleur en/of de afmeting).


7. Retourneren ,

7.1 Het retourneren van artikelen is alleen mogelijk indien u hier
voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan BeNeDu-Racing.
7.2
Onderdelen kunnen alleen geretourneerd worden indien de onderdelen niet gebruikt
en/of beschadigd zijn en de verpakking nog intact is.

7.3 Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper.

7.4 Na ontvangst van de retourzending
zal BeNeDu-Racing uw betaling (exclusief verzendkosten) binnen 5 werkdagen
terugstorten op uw rekening.

7.5 artikelen die niet in goede staat zijn ontvangen zullen
niet retour betaald worden.


8. Aansprakelijkheid,

8.1 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. BeNeDu-Racing kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet
juist en/of onvolledig is. BeNeDu-Racing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

8.2 BeNeDu-Racing is niet
verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde
verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de
prijs door BeNeDu-Racing zo spoedig mogelijk worden aangepast.

9. Overmacht , Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BeNeDu-
Racing in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw

bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat www.beneduracing.com
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10. Garantie, Op geen van onze geleverde goederen is garantie, tenzij anders vermeld.
11. Privacy , Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door BeNeDu-Racing gebruikt
en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor
betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
12. Vragen / suggesties,

Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben over de
produken van BeNeDu-Racing neem dan s.v.p. telefonisch contact met ons op of email
ons info@beneduracing.com
13. Copyright,

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden
gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van

BeNeDu-Racing.


Follow us on Facebook