Categorieën

Best verkochte producten

PRIVACY POLICY &
LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings-
betalingsvoorwaarden en privacy policy van www.beneduracing.com, gevestigd te

Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer
59638516.

1. Algemeen,
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. Prijzen,
2.1 Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.
2.3 Prijswijzingen kunnen ook na aankoop aangepast worden.


3. Verzending en Verzendkosten,
3.1 Voor verzending van de artikelen brengt www.beneduracing.com verzendkosten in rekening.
3.2 De verzendkosten voor verzendingen binnen Nederland bedragen € 7,95,- voor verzendingen buiten Nederland geldt een ander tarief en zijn minimaal € 12,75
3.3 Alle verzendingen worden verzonden via hoofdzakelijk met DPD verstuurd. Indien genoemde leverancier de voorwaarden en/of tarieven wijzigt, dan worden deze voorwaarden en tarieven ook gehanteerd door BeNeDu-Racing
3.4 Wij hanteren een 72 uurs verzending wat inhoud, alle betaalde artikelen worden binnen 72 uur aangeboden aan de transporteur, met uitzondering als op een van deze dagen een feestdag is. Dit geldt alleen voor artikelen die op voorraad zijn. Niet voorradige artikelen worden bij leveranciers besteld, de levertijd kan dan meerdere dagen bedragen. 
3.5 Over eventuele verzendkosten en/ofverpakking kosten valt niet met BeNeDu-Racing te corresponderen.
3.6 punt 3.4 is alleen van toepassing als de producten voorradig zijn.

4. Betaling,

4.1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met
daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief
verzendkosten.

4.2 De bestelling kan betaald worden met behulp van PayPal of
middels een betaling via de bank, of de andere mogelijkheden in de webshop. Hiervoor
dient gebruik gemaakt te worden van de bank gegevens van BeNeDu-Racing. Deze zijn te
vinden op de contact pagina. Bij het overmaken dient het ordernummer en het
factuurnummer vermeld te worden.

4.3 Het is niet mogelijk een deel van de zending in
ontvangst te nemen en/of te betalen.
4.4 Eventuele transactie kosten zijn voor de rekening van koper.
4.5. BTW terugbetalingen (voor bestellingen buiten de EU) zijn naar rechtsgeldige bestelling niet meer mogelijk. 

5. Levering,
5.1 Indien de goederen op voorraad zijn dan worden de artikelen binnen 48 uur na bestelling aangeboden bij de transporteur PostNL/GLS/DPD/DHL.
5.2 De onderdelen zijn voor een groot gedeelte uit voorraad leverbaar. Indien de bestelde  onderdelen bij ons niet voorradig zijn dan worden de betreffende artikelen door ons direct besteld bij de leverancier. Zodra we de artikelen van de leverancier hebben ontvangen wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt de order aan u uitgeleverd.
Tenzij anders overeen gekomen met koper.
5.3 BeNeDu-Racing is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL/GLS/DPD/DHL.
5.4 Indien een artikel niet leverbaar is en/of niet meer geleverd kan worden zal de koper een waarde bon ter hoogte van het bestelde artikel ontvangen.

6. Afbeeldingen ,
6.1 De afbeeldingen en foto's op deze website zijn representatief voor de gekozen artikelgroep, maar niet bindend. Het product dat u bestelt kan hiervan enigszins afwijken (bijvoorbeeld de kleur en/of de afmeting). Dit geld ook voor producten die door de fabrikant worden aangepast zq geüpdate.

7. Retourneren ,
7.1 Het retourneren van artikelen is alleen mogelijk indien u hier
voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan BeNeDu-Racing.
7.2 Onderdelen kunnen alleen geretourneerd worden indien de onderdelen niet gebruikt
en/of beschadigd zijn en de verpakking nog intact is.
7.3 Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper.
7.4 Na ontvangst van de retourzending zal BeNeDu-Racing uw betaling (exclusief verzendkosten) binnen 30 dagen terugstorten op uw rekening.
7.5 artikelen die niet in goede staat zijn ontvangen zullen niet retour betaald worden.
7.6 voor retour zendingen rekenen wij 30% retour kosten. Met uitzondering van verkeerd geleverde materialen of anders overeen gekomen.
7.7 Let op! De volgende artikelen kunnen, ongeacht of de verpakking geopend is of niet, kunnen niet geretourneerd worden (dit is tevens wettelijk zo bepaald):

  • Volledige motoren (nieuwe en gebruikte)
  • Banden
  • Dalmi Producten
  • L3 Lasersystemen
  • Rotax Max onderdelen
  • Iame onderdelen
  • Tony kart onderdelen
  • Balaclavas, helmen en kleding (en toebehoren)
  • Laptimers (Mychron en Alfano)
  • Electrische apparatuur e.d. met een verzegeling mits verpakking en/of verzegeling is verbroken

Deze Artikelen kunnen enkel geretourneerd worden wanneer het artikel bij levering al defect blijkt te zijn. Deze producten moeten compleet zijn en bevinden zich – voor zover redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en fabrieksverpakking.
Defecten dienen binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling bij BeNeDu Racing te worden gemeld. Dit kun je doen middels invullen van ons retourformulier.
Let op! Je dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Defecte retouren zonder retourformulier, een niet volledig ingevuld retourformulier of niet binnen de 14 dagen verstuurd worden niet in behandeling genomen en het artikel wordt op uw kosten naar u retour gezonden.

8. Aansprakelijkheid,
8.1 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. BeNeDu-Racing kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet
juist en/of onvolledig is. BeNeDu-Racing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
8.2 BeNeDu-Racing is niet
verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde
verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de
prijs door BeNeDu-Racing zo spoedig mogelijk worden aangepast.

9. Overmacht , Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BeNeDu-
Racing in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw

bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat www.beneduracing.com
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10. Garantie, Op geen van onze geleverde goederen is garantie, tenzij anders vermeld.
11. Privacy , Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door BeNeDu-Racing gebruikt
en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor
betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
12. Vragen / suggesties,

Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben over de
produken van BeNeDu-Racing neem dan s.v.p. telefonisch contact met ons op of email
ons info@beneduracing.com
13. Copyright,

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden
gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van

BeNeDu-Racing.


Follow us on Facebook